729 964 924           

Oddział Białystok: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2/1, lok.208, 15-888 Białystok
Oddział Olsztyn
: ul. Mazurska 15/2,10-519 Olsztyn
 
Oferta

 

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

 

 • przyjmowanie nieruchomości w zarząd, zarząd powierzony zgodnie z Ustawą o własności lokali
 • organizacja zakładania nowych Wspólnot Mieszkaniowych, pozyskanie numerów NIP i REGON, rachunku bankowego
 • tworzenie projektów uchwał i regulaminów 
 • organizacja zebrań Właścicieli lokali
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych

 

 

 

Administrowanie nieruchomościami

 • bieżąca administracja nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, nieruchomości usługowych
 • zapewnienie dostawy mediów: energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci- przygotowywanie rocznych planów finansowych i inwestycyjnych
 • prowadzenie dokumentacji technicznej, książki obiektu budowlanego
 • zlecanie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • tworzenie i aktualizowanie wykazów właścicieli lokali
 • zlecanie i nadzór nad firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla nieruchomości, koordynacja prac podwykonawców, kontrola nad utrzymaniem czystości i pielęgnacji terenów zieleni
 • odczyty liczników
 • zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z administracją 

 

 

Obsługa księgowa i finansowa

 • prowadzenie i rozliczanie konta bankowego Wspólnoty
 • indywidualne rozliczenia współwłaścicieli, w tym naliczanie kosztów eksploatacyjnych i funduszu remontowego
 • okresowe rozliczanie kosztów zużycia mediów
 • monitorowanie wydatków Wspólnoty za pomocą oddzielnego rachunku bankowego z wydzielonym subkontem dla funduszu remontowego
 • ewidencja dokumentów kosztowych
 • windykacja należności 

 

 

 

 

Profesjonalne doradztwo

 • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z problematyką nieruchomości
 • zapewnienie asysty prawnej
 • komercjalizacja nieruchomości
 • działanie w celu powiększenia dochodów, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam
 • organizowanie i obsługa najmu nieruchomości

 

 

 

 

 

Obsługa techniczna/ pogotowie techniczne

 • bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają właścicielom lokali właściwe korzystanie z nieruchomości wspólnej
 • usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej
 • zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (węzeł cieplny, domofon, hydrofor, przyłącze elektryczne itp.)

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie czystości 

 • sprzątanie wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych zgodnie z zakresem i częstotliwością ustalonymi z Właścicielami nieruchomości 
 • utrzymanie terenów zieleni, koszenie trawników przycinanie drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne, zakładanie nowych nasadzeń roślinnych

 

 

 

 

 

 

Odśnieżanie i serwis zimowy

 • utrzymywanie stałej gotowości do odśnieżania 
 • odśnieżanie terenów posesji w ustalonych zakresach
 • posypywanie ciągów komunikacyjnych solą i piaskiem
 • odśnieżanie dachów, likwidowanie nawisów śniegu i lodu
 • wywóz nadmiaru śniegu z terenu nieruchomości